Mira's Blog O' de Noir

January 28th, 2007 - 11:08pm by Mira
Tags:

,;';o''';;lkppppppppppuy7 75 u7iuii7i7321647616467599990001198765432`111111111118
yymiraasdfghjklzzzzzzzzzxcvbnmguyufeyf ewftgtyqwertyuiopuhnbhbgfwrugeiwgtetytetyerityeyetetre
yrteuytreguteutgyurtert91178867896543210098321 dxrdserqdrsqwscds6wteffvydfcv6vtgyudgttfddrscfscdfszvx vzcnZVDHCCDHdqftDGFWQVD CVZX HHZVCHZXVCNVZCHXBJVBHGVCMXV . M,CX B. BGBFJGHIGTWW,EO04UYJFNGJHBFNGHNINIIUYHFGNGJKFKMGHJKNM
KGNGKBMFBGJFBKJH 6E R

VFDGFYBSGHFDIGJJRHGFIHGUHGHCG7GGGGGGHRJBFDVHFVNBUVGYF
TFHF5MIRA CXZVJHCXVJ CVX B XC VCDGHFMXNJ XCJBVZXCVBNMASDFGHJKLQWERTYUIOP1234567890TOYUJYTUJKYM
JHTYBHGBHFDGBJ5VEFVHFVRGRFFRGDYFV5FSHFVHSGFFDSFHV5GDTF
VDGDGDFGCFYSF5F YTFYDSC4YFTSDFT34R3RDTFXAX AGXCSDRDEW2GFVYYXVSfgs1BGHFNJNKBNFJBVNC NFNBJ MVCBNVBHBFBGGCXJFBHDGH1234567890 BXSCSTFCFEWREFTTFTCTYFSDHVCHGVHCGCCHVCHDGHXGCHJVSDVH
BDNVDFBNV FBXHJV BFDHGVB CBNV NDRFXV CDGHSRTG3WHYTGRTFUYDHBCYHDBJVCDB CMV GF[[,L;J;IIIYYYYUBHBHGBJFGBHBGJBJBFJBFDVGHTGVDHGHAR
YINJRJRBGRJRBRTBJB TBBBHBVHRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIHCJBX,JXNVMNVNXJBHVHHCXVHDGXVGFD
GRYTGHIHR9 GHTHHTIIIUHTIYYHHHHHRYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHKHKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

January 29, 2007 - 12:01pm
Slye Fox says:

If you can't read this, you obviously don't have the secret decoder ring. ;)